TPO Real s.r.o.

Členové skupiny
Technoprojekt group

Kontakt

TPO Real s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00, Ostrava
IČ.: 25831356
tel.: +420 597 464 117
email:

Naše nabídka

Správa nemovitostí

Poskytujeme komplexní služby ve sféře správy nemovitostí. Zajišťujeme servis spojený s každodenním provozem objektu a s tím související dokumentační, evidenční a administrativní práce. Naše komplexní správa je založena na týmové práci řady odborných profesí. Provádíme správu a zajišťujeme provoz nemovitostí, ať už u jednotlivých nebo celých komplexů budov.

Součástí nabízené činnosti je:

 •    vedení účetní evidence nemovitostí na samostatném
 • účtu
 •    příprava podkladů pro daňové účely
 •    vyhledávání a výběr vhodných nájemců
 •    výpočet a výběr nájemného a poplatků za služby
 •    zajišťování provozních činností
 •    jednání s dodavateli služeb
 •    kontrola a řízení nákladů
 •    provádění běžné údržby
 •    zajišťování oprav a rekonstrukcí ( výběr dodavatelské
 • firmy, technického dozoru )
V současné době máme ve správě administrativní budovu situovanou v centru Ostravy o ploše cca 6 000 m2. Klient stanovil požadavek na zajištění pronájmu budovy minimálně 90 % plochy, požadavek se i přes převis nabídky na trhu daří plnit

Copyright © 2007-2009, TPO Real s.r.o.